Möten och Workshops – Givande eller energitjuvar?

Oavsett om du är anställd kommer du om du är verksam i Sverige garanterat ha en stor mängd möten. Det finns så många olika typer av möten att det ibland kan vara svårt att hålla rätt på dem. Följande typer är de jag oftast kommer i kontakt med i mitt jobb och företag:
Säljmöte – Sälja in produkt eller tjänst
Uppstartsmöte – Sätta förväntningar på projekt korrekt samt få nödvändig information för projektet.
Avstämningsmöte – Prata om hur det går.
Leveransmöte – Del eller slutleverans av Deliverables i ett projekt.
Rapportmöte – Genomgång av månads eller kvartalsrapportering.
Teammöte – Internt möte för att stämma av projektets gång eller prata om allmänna saker.
Måndagsmöte – Ett möte för att få folk att komma in en viss tid till jobbet på måndagar.

Sedan har vi mötets onda kusin Workshopen, som kan vara extremt produktiv och givande, men likväl kan vara en energitjuv utan dess like, där man i princip sitter och inte pratar om någonting under flera timmar. Mycket av detta handlar om hur möten planeras, vem som leder dem, och hur mötet leds. Där tror jag många bolag skulle ha stor nytta av att ta in en extern konsult som specialiserar sig på att effektivisera möten.

Jag tycker personligen att möten inte ska förekomma utan följande komponenter:
En tydlig agenda på vad som ska beslutas. Ska inget beslutas? Ska ni verkligen ha ett möte då?
En mötesledare som ser till att man faktiskt tar ett beslut i varje fråga och inte bara berör den och sedan går till nästa.
Tydlig förteckning t.ex på whiteboard över vad man diskuterat och beslutat, och vad som är kvar så att alla ser när mötet är klart.

Tänk också på att inte boka för lite tid för ett möte. Bättre att boka en timme och ta 45 minuter än tvärtom. Var rädd om din egen och andras tid, så kommer möteskulturen att kunna utvecklas till något bra och givande!

Categories: Nyheter